Repertoár pozostáva najmä z operných a sakrálnych diel, ktorého zoznam nájdete v častiach Opera a Sakrálna hudba.

Dlhoročne spolupracujem s opernými spevákmi nielen zo Slovenska, ale aj zo sveta, či už koncertne, alebo formou príprav na jednotlivé operné role (vocal couch).

Titusz Tóbisz a Júlia Grejtáková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri štúdiu árie s Tituszom Tóbiszom na speváckych kurzoch počas Arezzo Summer Music School & Festival, júl 2014