Júlia Grejtáková

Julka

Pracuje v Štátnom divadle Košice ako hlavná korepetítorka opery a tiež  pôsobí na Konzervatóriu J.Adamoviča v Košiciach ako korepetítorka speváckeho oddelenia. V sezóne 2014/2015 hosťovala v Slovenskom národnom divadle, tiež spolupracovala so Štátnou operou Banská Bystrica.Okrem stálych zamestnaní úzko spolupracuje so  Štátnou filharmóniou Košice pri uvádzaní vokálnych diel či koncertov. Od roku 2011 je stálou korepetítorkou svetovej speváckej súťaže Musica Sacra v Ríme. Je organizátorkou a autorkou mnohých projektov, prevažne operných koncertov, ako napríklad Mosty Európy, Česko-slovenské operné nádeje, Verdi Gala, Emozioni in musica, ale aj benefícií pod hlavičkou Rotary Klubu Košice Classic, ako bol koncert Päť dám pre Adama či Srdce na dlani. Organizuje a zabezpečuje rôzne koncerty a vystúpenia podľa požiadaviek organizátorov. Je stálou dramaturgičkou a hlavnou korepetítorkou o.z. OPERA SLOVAKIA. Spolupracovala na projekte Koncert mladých operných talentov v Starom Klíži, video z tohto podujatia si môžete pozrieť TU, podieľala sa na príprave Benefičného koncertu OPERNÉ GALA, ktorý sa uskutočnil 30. augusta 2014 v Evanjelickom drevenom artikulárnom kostole v Kežmarku, reportáž v televízii TA3 si môžete pozrieť v časti Video. V roku 2016 začala úzko spolupracovať so Sonori Ensemble (Poľsko).

Spolupracuje s množstvom operných spevákov zo Slovenska ale aj zo sveta a rovnako s inštrumentálnymi hráčmi. Účinkovala v rôznych kútoch sveta – Poľsko, Taliansko, Španielsko, Mexiko atď. Vo svojom repertoári má nespočetné množstvo opier a sakrálnych diel, pre prehľad kompletného repertoáru viď. Repertoár.